Loading…

Tix Integritetspolicy

Allmänt

Tix Ticketing AB (“Tix”) tillhandahåller ett försäljningssystem för försäljning och administration av evenemangsbiljetter och relaterade produkter (nedan kallat “Systemet” eller “Tix System”). De som använder försäljningssystemet utgörs av Tix “Kunder”. Tix Kunder är till fullo ansvariga för sina evenemang och Tix utgör endast teknisk leverantör av systemet. Alla frågor kring evenemangen och eller kundernas integritetspolicy ställs direkt till respektive Kund.

Insamling av personuppgifter

Tix samlar in personuppgifter i samband med köp av biljetter till evenemang eller produkter där en Kund använder sig av Tix försäljningssystem samt när du kontaktar oss via e-post eller facebook.

Behandling av personuppgifter

Tix lagrar personuppgifter på uppdrag av Kunden och behandlar dessa i enligheten med gällande lagstiftning. Det innebär att Tix skyddar de personuppgifter som finns sparade i systemet och att du alltid har rätt att kontakta Tix för att få information om vilka av dina personuppgifter som finns lagrade. Policyn förklarar hur Tix behandlar dina personuppgifter när du använder försäljningssystemet via www.tix.se eller Kundens egna hemsida.

Olika Kunder är ansvariga för olika evenemang vilket innebär att olika Kunder är ansvariga för dina personuppgifter beroende på vilka evenemangsbiljetter och produkter du köper.

Tix behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med att du använder försäljningssystemet eller kontaktar oss och kan utgöras av namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, IP-adress, kortuppgifter eller andra uppgifter som du lämnar i samband med kommunikationen med Tix.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Tix Ticketing AB (org.nr. 559109-3181, Östra Larmgatan 13, 41107 Göteborg) är personuppgiftsbiträde och ansvarar på uppdrag av Kunden (den personuppgiftsansvariga) för behandlingen av personuppgifter samt att det sker enligt gällande lagstiftning.
Varför behandlar Tix personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Tix för att bland annat kunna:

-fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt avtal
-fullgöra våra åtaganden gentemot våra Kunder enligt avtal
-hantera betalningar via kort och swish
-förbättra köpprocess och övriga tjänster
-upprätthålla god kundkontakt i kommunikation mellan dig och Tix
-hantera återbetalningar av köp

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas av Tix och av Tix personuppgiftsbiträden samt Tix Kunden. Så länge det inte finns någon laglig skyldighet att utlämna personuppgifter kommer de i regel ej heller att lämnas till tredje part.

Tix lämnar aldrig ut eller säljer personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring av personuppgifter till en stat utanför EU och EES sker endast på uppdrag av Kunden samt med förutsättningen att de villkor för överföring till tredje länder som framgår av Tillämplig dataskyddslagstiftning uppfylls.
Hur länge sparas personuppgifter?
Tix lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna fullfölja de åtaganden som finns vid varje enskilt fall.

Säkerhet

Tix vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna innebär en säkerhetsnivå som överensstämmer med Tillämplig dataskyddslagstiftning och som är lämplig med beaktande av:

-de tekniska möjligheter som finns.
-vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna.
-de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna.
-hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

Rätten att bli bortglömd

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas skicka ett e-postmeddelande till info@tix.se.

Uppdatering av integritetspolicy

Tix uppdaterar denna integritetspolicy löpande och gällande version är alltid den som finns tillgänglig på www.tix.se.

Kontakt

Tix Ticketing AB
Östra Larmgatan 13, 411 07 Göteborg
info@tix.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 24 maj 2018.